súgó
keresés

A lexikonról

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet a kortárs magyar művészeti törekvések, szemléletmódok, stílusok lehető legátfogóbb feltárására, bemutatására és elemzésére törekedve végzi valamennyi művészeti ágra kiterjedő munkáját.

A Magyar irodalmi művek és események 1956–2016 című kutatás a kortárs irodalom sokszínűségét, gazdagságát, plurális és nyitott jellegét igazolja. E kutatás eredményeit böngészi, aki a rendszeresen frissülő weboldalra látogat. A lexikon műközpontú és horizontális megközelítésben, évről évre, időrendben haladva, de számtalan kereszthivatkozást létesítve a vizsgált hatvan esztendő legfontosabb magyar szépirodalmi műveiről, valamint eseményeiről tesz közzé szócikkeket. Bízunk benne, hogy a vállalkozás nemcsak az irodalmi élet, hanem a művelődéstörténet egésze felől tekintve is hatást fejt ki. Egyszerre nyújt eligazodást a szakma, az oktatás és a tágabb értelemben vett olvasóközönség számára.

A szócikkeket a szerkesztőbizottság tagjai, valamint felkért külső szakértők válogatják és írják. Mivel a munkát nyomtatott kézikönyv formájában is nyilvánosságra kívánjuk hozni, a szerkesztőbizottság elfogadta azt a szempontot, hogy egy szerző legfeljebb öt könyvéről készüljön szócikk, és a hozzájuk kapcsolt, válogatott bibliográfia is legfeljebb öt értekező művet ajánljon az érdeklődők figyelmébe. A szerkesztőbizottság vezetői Pécsi Györgyi és Falusi Márton, tagjai pedig Elek Tibor, Jánosi Zoltán, Márkus Béla, Nagy Gábor, Papp Endre, Smid Róbert, Sturm László, Szörényi László, Toldi Éva, Tóth László, Vasy Géza.