súgó
keresés

Adatvédelem

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete, mint a www.mma-mmki.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetője számára kiemelt fontosságú cél a Honlapját látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete elkötelezett abban, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járuljon hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez, így a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályi rendelkezések és adatvédelmi ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelést érintő kérés esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A jelen tájékoztatóban kerülnek összefoglalásra a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetre, mint adatkezelőre (a továbbiakban: adatkezelő), az adatfeldolgozó(k)ra vonatkozó információk, valamint tájékoztatást kap Ön, mint a látogató arról, hogy milyen személyes adatai lehetnek adatkezelés tárgya.

1. Általános információk

Adatkezelő neve: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet

Adatkezelő elérhetősége:

Adatkezelő képviselője: dr. Kocsis Miklós, igazgató

2. Az Honlap megtekintése során adatait a következőképpen kezeljük

A Honlap felkeresése során annak működésével összefüggésben úgynevezett munkamenet süti (session cookie) létesül, mely a honlap elhagyásával (böngészőablak bezárásával) megsemmisül. A munkamenet sütik alapján tehát Önnek személyes adatai nem kerülnek tárolásra vagy felhasználásra.

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak Google Analytics webanalitikai szolgáltatását. A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. A látogató az online felületen kifejezett hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A Honlapon biztosított külön hozzájárulás megadásával a látogató hozzájárul – egyebekben anonimizált – adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez.

Az adatok gyűjtésének célja a látogatói szokások, a meglátogatott tartalmak, végrehajtott tevékenységek elemzése. Az adatkezelésre ez esetben is anonimizált módon kerül sor, azaz a látogató személye az adatkezelő előtt nem válik ismertté.

3. Az adatkezelő elérhetőségei

Levelezési cím: 1121 Budapest, Budakeszi út 38.

E-mail:

4. Az Ön jogai az adatkezelés kapcsán

Önt megilleti a jog, hogy az adatkezelésről visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelését végezzük-e, és ha ilyen folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, az adatkezelés céljához, idejéhez, továbbításával kapcsolatos információkhoz hozzájusson. Ezeket az információkat kérésére rendelkezésére bocsátjuk.

Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes hatósághoz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: www.naih.hu, illetve 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.