súgó szűrés
keresés

Mielőtt

Rendező
Ulrich Gábor
Bemutató
2005
Filmtípus
animációs film
Filmhossz
3 perc
A szócikk szerzője
Varga Zoltán

Kovásznai György színre lépése, vagyis a hatvanas évek dereka óta a magyar animációs film egyik legfontosabb vonulatává érett a képzőművészeti igényű alkotások sora. Nem csupán a Pannónia Filmstúdió budapesti „főhadiszállásából” kikerült művekben mutatható ki ez a vonulat; a kecskeméti műterem, majd a később önállóvá váló Kecskemétfilm berkein belül legalább ilyen markáns törekvés a képzőművészeti animáció ápolása. A kecskeméti egyedi filmek között kezdettől fogva felfedezhetők ilyen produkciók; egyes alkotók néhány munkával gyarapították a sort, mások évtizedekig az áramlathoz tartoztak. A teljesség igénye nélkül, említhető Molnár Péter (Majd a tisztáson, 1982), Hegedűs 2 László (Mujkalo ZlotariCigányballada, 1983), Homolya Gábor (A harmadik, 1987), Miklós Árpád (Ekhó, 1990), Szilágyi Varga Zoltán (Éjszakai kultúrtörténeti hadgyakorlat, 1992), Neuberger Gizella (Arcra arc, 1994) vagy éppen Orosz István (A rajzoló, 2014).

A képzőművészeti animáció kecskeméti „ágának” egyik legemblematikusabb alkotója Ulrich Gábor, aki az ezredfordulót követően tucatnyinál is több rövidfilmet készített. Ulrich a tervezőgrafika és a tipográfia felől érkezett az animációhoz, a Kecskemétfilm gyártásvezetője, Vécsy Vera invitálására. Az Idegen testbe (2002) bár animációs tapasztalat nélkül – ahogy Ulrich több helyütt emlegeti: az amatőrök „boldog gátlástalanságával” és felfedezőkedvével – vágott bele, alkotása megalapozta további filmjei vizuális világát, ritmikai jellemzőit és tematikai vonzalmait egyaránt. Munkamódszerében is kijelölte a saját utat: hasonlóan Reisenbüchler Sándor és Tóth Pál egyedi filmjeihez, Ulrich is voltaképpen egyszemélyes stábként készíti néhány perces, ám annál intenzívebb rövidfilmjeit – a rendezés feladata mellett a tervezés, a vágás, sőt a zeneszerzés is az ő munkája.

Az Idegen test után három évvel készült, számos fesztiválon vetített és az animációsfilmes szakma egyik legrangosabb elismerésére, a Cartoon d’Or-díjra jelölt Mielőtt rétegzettebb mű, vizuális és narratív szempontból is kihívóbb, mint a debütáló film. Akárcsak az addigi és az azóta készült Ulrich-animációk többsége, a Mielőtt is felfogható egyfajta tűnődésnek a lét egy nagyon is meghatározott dimenziójáról, a testről, a testiségről. S ez nemcsak a folyamatos alakváltozásokban, illetve szüntelen formálódásban (forrásban?) láttatott testek felvonultatásában érhető tetten, de abban is, hogy a halál rejtelmeit is fürkészi a film. Orosz Anna Ida találó megfogalmazása szerint az Ulrich-életműben „az emberi létezés groteszk dans macabre-jának kozmikus táncháza” elevenedik meg, s ennek egyik legtisztább példája éppen a Mielőtt – a benne feltűnő hegedűs csontvázfigurák kétségkívül a haláltánc tradicionális jelképrendszerét idézik fel.

Embert és fát, valamint folyamatos esőzést jelenít meg a vastag vonalak és a sötét-tömény foltok vibráló együtteséből összeálló szikár, fekete-fehér látványvilág. A figurák körvonalai nem rögzültek, ellenkezőleg: az embernek – aki nem mellesleg férfifigura – csontszerkezete is rendre elénk tárul; a fa pedig olykor óriási emberalaknak látszik: női szobortorzó, ágakkal és levelekkel körülvéve. Az alakzatok folyamatosan változnak és kavarognak, a nő néha szárnyakkal, másszor kezében hárfával tűnik elő; a férfi, a nő és a fa ágas-bogas együttese pedig mintha burjánzó növényzetre vagy ideggócra is emlékeztetne. Hangszeres zene, később vokális kíséret, majd gúnyos-titokzatos nevetés, legvégül az eső tompa hangjai társulnak a képfolyamhoz. A szüntelen metamorfózisok mellett az alsó és felső nézőpontok folyamatos felcserélődése révén is sokszor elbizonytalanodunk, mikor mit látunk és milyen pozícióból. Bravúros ereszkedő kameramozgás zárja a vibráló képsort: a lombkorona magasából egyre lejjebb haladunk a fatörzs mentén, s a földközelbe érve kiderül, hogy a fa előtt álló férfi a kezében kötelet tart – ekkor elsötétül a képmező.

A Mielőtt extatikus koreográfiáját záró, csattanószerű mozzanat a halálszimbolikát látszik betetőzni: a néző óhatatlanul az öngyilkosságra asszociál. A vége főcím után azonban kiderül, hogy mégsem az igazi befejezést láttuk; pontosabban egy utószó felülírja, amire joggal asszociáltunk: a himbálózó kötél közelképéről alászálló kamera felfedi, hogy a férfi valójában nem akasztotta fel magát, csupán hintát kötött a fára. Hogy a Mielőtt eme utolsó utáni csattanója (ha úgy tetszik, „ellen-csattanója”), erősíti-e vagy inkább gyengíti a film összhatását, arról megoszlanak a vélemények. (Érdekes fogadtatástörténeti adalék egyúttal, hogy sok fesztiválon nem a film legeslegvégéig, hanem a vége főcímig vetítették a Mielőttöt, ezáltal számos néző nem az igazi végszóval ismerte meg.) Az azonban kevéssé vitatható, hogy az ezredforduló utáni magyar animáció képzőművészeti igényű alkotásainak sorában kitüntetett hely illeti meg a Mielőttöt: alkotójának mindmáig egyik legdelejezőbb munkája.

Ulrich Gábor későbbi animációi közül néhány film továbbviszi a Mielőtt egzisztencialista gondolatvilágát (kiváltképpen a 2008-as Memoir), más művek a groteszk stilizációt helyezik előtérbe (mindenekelőtt a 2012-es Örkény-adaptáció, a Tulipán). Ám az erősödő irodalmi inspiráció – így a több filmben is használt narrátorhang – ellenére is az Ulrich-animációkban továbbra is a képzőművészeti ihletés a legmeghatározóbb.

Irodalom

Orosz Anna Ida: Animált danse macabre – Ulrich Gábor animációi. Prizma, 2010. 1. sz.

Varga Zoltán: A kecskeméti animációs film. Bp., 2019, MMA Kiadó.