súgó
keresés

Borcsa János

(1953)

Irodalomkritikus, az irodalomtudományok doktora.

Fontosabb díjai: a Romániai Írók Szövetsége Debüt-díja (1986), Magyar Arany Érdemkereszt (2018).

Fontosabb könyvei: Méliusz József (monográfia, Kriterion Könyvkiadó, 2001); Írói üzenetek nyomában (Kriterion Könyvkiadó, 2016); Örökségem (Kriterion Könyvkiadó, 2018).

Kapcsolódó szócikk(ek)

 • Méliusz József: Aréna

  Méliusz Jó­zsef köl­tői in­du­lá­sa az 1920–30-as évek for­du­ló­já­ra esik. Az első, világnézeti szakítással járó pályaszakasz az 1933–1946, a második pedig az 1955–1962 közötti évekre tehető, ezt […]

 • Bajor Andor: Az éjjeliőr nem tud aludni

  Bajor Andor több mint négy évtizedes írói pályájának mindössze az utolsó évében, a romániai rendszerváltást követő 1990-es esztendőben alkothatott szabadon a társadalmi környezetet és politikai […]

 • Panek Zoltán: A földig már lépésben

  Korjelenség volt a magyar regény intellektualizálódása ~ megírása és megjelenése idején, vagyis át- és felértékelődött a reflexió regénybeli szerepe. A reflexió a Panek-regényben is egyenlő, ha nem […]

 • Kovács András Ferenc: Jack Cole daloskönyve

  Kovács András Ferenc egyik fiktív alakmása Jack Cole amerikai költő, dalszerző, akinek verseiből már az 1980-as évek végén többet átköltött és közreadott a szerző. Egy interjúban pontosan megadta az […]

 • Cselényi László: Krétakor

  Cselényi László költészetét illetően mondta Görömbei András, hogy ez a költői út a romantikus ihletettségű élménylírától vezetett a szinte szélsőségesen neoavantgárd jellegű kísérletekhez. A Krétakor […]

 • Páskándi Géza: A sírrablók

  Páskándi Géza a romániai börtönévek (1957–1963) és az ezt követő közlési tilalom (1963–1965) után mindhárom műnemben jelentőset alkotott, nem egy esetben stíluskezdeményező íróként lépett föl, amit a […]

 • Kovács András Ferenc: Sötét tus, néma tinta

  A kötet egyik verse, az Egy könyv a feledésnek szinte kényszeríti az olvasót, hogy az egész kötetet ennek a prizmáján keresztül figyelje. Így láthatóvá válik, hogyan íródik felül az a költői […]

 • Méliusz József: Város a ködben

  Méliusz Jó­zsef az 1929 nem­ze­dé­ké­nek ne­ve­zett ge­ne­rá­ci­ós hul­lám­mal tűnt fel az Erdélyben 1918 után lassan ki­bon­ta­ko­zó ma­gyar szel­le­mi élet­ben. Iro­dal­mi publicisztikáját 1929-ben […]

 • Páskándi Géza: A vegytisztító becsülete

  Páskándi Géza maga fogalmazta meg 1994-ben, hogy színműírói munkásságáról sokat írtak, viszont prózájáról és verseiről annál kevesebbet. Sőt – tette hozzá Levél a Holminak című írásában –, verseit és […]

 • Méliusz József: Zsilava nem volt kávéház

  Méliusz József Zsilava nem volt kávéház című regénye a Szolzsenyicin nevével fémjelezhető börtöntematikájú irodalom vonulatába sorolható. A GULAG szigetcsoportot író Szolzsenyicin az igazság […]