súgó
keresés

Horváth Kornélia

(1971)

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, valamint a Selye János Egyetem TTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék egyetemi docense.

Fő kutatási területe az 1945 utáni magyar irodalom, a líra- és verselmélet, az általános irodalomtudomány, a 19. századi orosz és olasz irodalom, valamint Dante munkássága.

Díjai: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2002–2005), az olaszországi Padovai Egyetem Visiting Scientist Professor három hónapos ösztöndíja (2019. tavaszi szemeszter).

Fontosabb könyvei: Petri György költészete verselméleti és líratörténeti megközelítésben (Gondolat, 2017); Letteratura italiana e forme poetiche (Gondolat, 2015); On Prose and Narrativ (Selye János Egyetem, 2018).

Kapcsolódó szócikk(ek)

 • Nemes Nagy Ágnes: 64 hattyú

  A 64 hattyú Nemes Nagy Ágnes első, Tanulmányok alcímet viselő esszékötete, amelyet a szerző életében s azután is még számos másik követ: ilyen az 1982-es Metszetek. Esszék, tanulmányok, a Babitsról A […]

 • Pilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal

  A Beszélgetések Sheryl Suttonnal egy valós alapokon nyugvó, de fiktív párbeszéd. Pilinszky 1971-ben látta Párizsban a Robert Wilson rendezte színházi előadást, a Le regard du sord-t (’A süket […]

 • Pilinszky János: Harmadnapon

  Pilinszky Harmadnapon című kötete hosszú hallgatás és elhallgattatás, az 1946-os első, Trapéz és korlát után csak 1959-ben jelenhetett meg. A szakirodalom szinte teljes megegyezést mutat a […]

 • Nemes Nagy Ágnes: Között

  A Között Nemes Nagy Ágnes első, még életében megjelent gyűjteményes kötete (ezt alcíme, az Összegyűjtött versek is jelzi). Szerkezetét tekintve az eredetileg a Napforduló kötet első költeményeként […]

 • Pilinszky János: Nagyvárosi ikonok

  Az 1970-ben megjelent ~ kötet címe szerint a szent és a profán létezés és tér sajátos összekapcsolását valósítja meg: az ikon mint fára festett szentkép az ortodox vallásban nem Isten (vagy a szentek)[…]

 • Nemes Nagy Ágnes: Napforduló

  A Napforduló Nemes Nagy Ágnes harmadik verseskötete. Felépítését tekintve négy részből áll: a Között, az Énekhangra és az Ekhnáton versciklusokból, valamint a Ház a hegyoldalon című párbeszédes […]

 • Pilinszky János: Szálkák

  A Szálkák Pilinszky negyedik verskötete: az 1946-os Trapéz és korlát után csak 1959-ben jelenhetett meg nagy jelentőségű második, Harmadnapon című verseskönyve, s 1970-ben látott napvilágot a költő […]

 • Nemes Nagy Ágnes: Szárazvillám

  A Szárazvillám Nemes Nagy Ágnes második kötete, amely azonban tartalmazza az első, 1948-as Kettős világban című verseskönyvének anyagát is. A kötet három részre tagolódik: az első a szerző új, 1948 és[…]

 • Pilinszky János: Szög és olaj

  A kötet, amely a Vigilia Könyvek sorozatában, Jelenits István gondozásában látott napvilágot, az 1958 és 1981 között, elsősorban az Új Ember katolikus hetilapban, a Vigilia, az Élet és Irodalom, a […]