súgó
keresés

Monostori Imre

(1945)

Nyugdíjas irodalomtörténész.

Fő kutatási területe a két világháború közötti magyar irodalom és történetírás, különös tekintettel Németh László és Szekfű Gyula munkásságára.

Fontosabb díjai: József Attila-díj (2001), Szinnyei József-díj (2009).

Könyvei: Németh László Tanú-korszakának korabeli fogadtatása (Magvető, 1989); Németh László esszéírásának gondolati alaprétegei (Kortárs, 2005); Szekfű Gyula a változó időkben. Életmű – fogadtatás – utókor. 1913–2016. (Pro Pannonia, 2017).

Kapcsolódó szócikk(ek)

 • Ács Margit: Beavatás

  A szerző első regényének (második széppróza-kötetének) igen erős az indítása. Arra a pszichikai jelenségre építkezik, amely szerint a külföldi (különösen a „nyugati”) turistaút a maga nem rögzült […]

 • Németh László: Égető Eszter

  A regény 1948 nyara és 1949 tavasza között keletkezett, ám csak 1956 szeptemberében jelent meg. Szerzője szerint nem a legtökéletesebb, ámde a legfontosabb regénye: egy közösségépítő „mai szent” […]

 • Csokits János: Egy hajótörött naplójából

  Csokits János 1949-ben menekült Nyugatra. Évtizedekig dolgozott a Szabad Európa Rádió, majd a BBC magyar osztályán. Nagy érdemei vannak Pilinszky János költészetének nyugat-európai megismertetésében. […]

 • Illés Endre: Hálókba bonyolódva

  A kötet Illés Endre 1959 és 1974 között bemutatott hat színdarabját tartalmazza (Türelmetlen szeretők; Homokóra; Rendetlen bűnbánat; Aki szeretni gyáva; Festett egek; Névtelen levelek). A szerző közös[…]

 • Németh László: Irgalom 1-2.

  A regény Németh László írói munkásságának utolsó nagy alkotása, késői társa a Gyásznak (1930), az Iszonynak (1947) és az Égető Eszternek (1956). „Hőse egy lány […], harmadéves orvostanhallgató, a […]

 • Ács Margit: Kontárok ideje

  Az esszétől és a tanulmánytól a szépirodalomhoz hosszú idő után visszatérő írónak ebben a novellagyűjteményében – úttörő módon – a honi „rendszerváltozás” társadalmi, morális és egzisztenciális […]

 • Illés Endre: Krétarajzok

  A Krétarajzok első kiadása 1957-ben jelent meg ugyancsak a Magvetőnél. Azonos címmel, de lényegesen eltérő tartalommal láttak napvilágot ezek a kötetek. Nemcsak bővítés történt a második kiadásban – […]

 • Gáll István: A ménesgazda

  A szerző az 1945 után indult második prózaíró nemzedék (Galgóczi Erzsébet, Szabó István, Kamondy László, Galambos Lajos, Bertha Bulcsu és mások) tagja volt. Életművének legjelentősebb kötete az […]

 • Németh László: Sajkódi esték

  A Sajkódi esték című esszé- és tanulmánykötet először 1961-ben, két kiadásban, majd az életműsorozatban jelent meg 1974-ben (lényegesen bővített változatként), s az író három meghatározóan fontos […]

 • Németh László: Változatok egy témára

  1959-ben egy erdélyi tanárnő folytatásokban küldte el Németh Lászlónak a Bolyaiak levelezését (és egyéb dokumentumokat), ami arra késztette, hogy mélyebben, részleteiben is megismerkedjék a […]