súgó
keresés

Mórocz Gábor

(1981)

Jelenleg a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának alkotói ösztöndíjasa.

Fő kutatási területei a 19. század végi, 20. század eleji magyar esszé és esszéisztikus széppróza története (elsősorban Asbóth János, Péterfy Jenő, Justh Zsigmond, Gozsdu Elek munkássága), Szekfű Gyula történetírása és publicisztikája, Király István irodalomértelmezése, Buda Ferenc költői életműve.

Kötete: Túl a diszharmónián (MMA MMKI – L’Harmattan, 2016).

Kapcsolódó szócikk(ek)

 • Csukás István: Keménykalap és krumpliorr

  A Keménykalap és krumpliorr – Csukás István 1973-ban kiadott népszerű ifjúsági könyve – a modern, nagyvárosi tematikájú kalandregény sajátos, zömmel gyermekszereplőket felvonultató változatát […]

 • Buda Ferenc: Árapály

  Az Árapály Buda Ferenc kulcsjelentőségű kötete: egyszerre reprezentálja a pályája delelőjén túl lévő költő értékőrző, újrakezdő-kísérletező és szintézisteremtő művészi törekvéseit, és a szerző […]

 • Buda Ferenc: Évgyűrűk bilincsei

  Az Évgyűrűk bilincsei Buda Ferenc első prózakötete. Olyan alkotóé, akit a szélesebb olvasóközönség évtizedeken át szinte kizárólag költőként ismert. A kötet 1965 és 1987 között íródott, zömmel rövid […]

 • Buda Ferenc: Ébresszen aranysíp

  Buda Ferenc Ébresszen aranysíp című – sorrendben második – verseskötetének szövegeiből egy érett, autonóm költő arcéle rajzolódik ki. Míg a szerző első verseskönyvében, az 1963-as Füvek példájában még[…]

 • Csukás István: Süsü, a sárkány

  Csukás István nagysikerű meseregénye, a Süsü, a sárkány a fantasztikum világával érintkező, ugyanakkor a „nonszensz” irányában is nyitott gyermekirodalom egyik emblematikus alkotása. A humoros, […]

 • Szabó István: Ne nézz hátra

  A Ne nézz hátra a prózaíró Szabó István harmadik kötete (a fiatalon elhunyt szerzőnek életében több könyve már nem is jelent meg). Gyűjteményes kiadványnak tekinthető: azon túl, hogy tíz művet közöl […]

 • Áprily Lajos: Akarsz-e fényt?

  Az Akarsz-e fényt? Áprily Lajos utolsó, posztumusz verseskönyve az alkotó korábban kötetben meg nem jelent költeményeit tartalmazza. A verseskötet első egysége, az Őszi tükör 1929 és 1964 között […]

 • Csukás István: Ima a vadevezősökért

  Csukás István negyedik verseskönyve, az Ima a vadevezősökért érett, szuverén lírikusi teljesítmény. Ugyanakkor a Kisújszállásról származó, a vidéki, kisvárosi létmód, illetve a népiség iránti […]

 • Szabó István: A lázadó

  A lázadó Szabó István debütáló novelláskötete. A könyv két darabja (Vacsora, Hajsza) már az 1950 után induló fiatal elbeszélők 1955-ös antológiájában, az Emberavatásban is megjelent. Szabó, ahogyan az[…]