súgó
keresés

Jelenkor Kiadó

A Jelenkor Kiadó Szolgáltató Kft.-t 1993-ban Csordás Gábor alapította Pécsen. 2015-től budapesti székhellyel a Libri Kiadói Csoport részeként működik.

Kapcsolódó szócikk(ek)

 • Petri György: Sár

  Betegségének tudatában az éppen csak ötvenéves költő a befejezés, a kivonulás, a búcsú lírai újrafogalmazását kísérelte meg, de ehhez bőségesen meríthetett az életmű korábban kidolgozott és sikeresen […]

 • Nádas Péter: Párhuzamos történetek

  Nádas Péter rendhagyó családregénye az úgynevezett rövid 20. századot (1914–1989) középpontba állítva dolgozza fel a magyar történelem meghatározó eseményeit. A szereplők személyes nézőpontjából és a […]

 • Nádas Péter: Saját halál

  Az irodalomnak mint nyelvi megnyilatkozásnak az egyik alapvető tétele, hogy senki nem képes a saját haláláról tanúságot tenni: a beszédben lehetséges a hiány, de a hiányban, a távollétben senki nem […]

 • Parti Nagy Lajos: Szódalovaglás

  Parti Nagy Lajosnak a Szódalovaglás hozta meg az igazi elismertséget, és szintén ettől a kötettől kezdve szokás őt a posztmodern magyar líra meghatározó alakjaként emlegetni. A mintamondatok nulla […]

 • Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma

  Baka István két utolsó, még életében megjelent kötete, a Sztyepan Pehotnij testamentuma és a November angyalához a halál árnyékában íródott. A súlyos betegség tudata, a halálközelség központi témája e[…]

 • Baka István: November angyalához

  Baka István halála előtt mintegy három hónappal, 1995 könyvhetére jelent meg a November angyalához. A költő ezután még összeállította Tájkép fohásszal (1996) címmel összegyűjtött versei kötetét, amely[…]

 • Petri György: Valami ismeretlen

  A rendszerváltás lehetővé tette, hogy a ’80-as években csak szamizdatban vagy határon túl publikáló Petri György legálisan is újra megjelenhessen. Valahol megvan címen már 1989-ben napvilágot látott […]

 • Tolnai Ottó: Wilhelm-dalok

  A Wilhelm-dalok avagy a vidéki orfeusz fordulatot jelent Tolnai Ottó költői pályáján. Még akkor is így van ez, ha első Magyarországon kiadott válogatott verseinek gyűjteményében, az 1983-ban kiadott […]

 • Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán – A test angyala

  A regény első részlete eredetileg 1990-ben, a Jelenkor folyóirat hasábjain látott napvilágot. A szöveget a fiktív szerző levele kísérte, melyet Balassa Péternek írt. A korszak egyik legelismertebb […]

 • Takács Zsuzsa: Viszonyok könnye

  Kétféleképpen lehet álmodni egy szerelemről: lehet álmodozni, vágyakozni, és lehet alvás közben, a szó hétköznapi értelmében álmodni róla. A költészet nagyon sokszor kalandozik mindkét irányba, de […]

 • Oravecz Imre: Halászóember

  A Szajla-versek első darabjai az Egy földterület növénytakarójának változása kötetben jelentek meg, és a ’80-as évektől kezdtek megsokasodni az életműben. Ahogy azt több kritikus is megjegyezte, a […]

 • Oravecz Imre: Kaliforniai fürj

  Feldolgozás alatt.

 • Márton László: Átkelés az üvegen

  A Márton-életmű talán legellentmondásosabb, esztétikai értékei tekintetében mindmáig leginkább vitatottnak ítélt prózai alkotásaként az Átkelés az üvegent tartja számon a recepció. Nagyrészt az […]

 • Márton László: A nagyratörő

  Márton László tizenöt évet átfogó drámaírói életművét három kötet, a Lepkék a kalapon (1987), a Carmen (1991) és A nagyratörő (1994) fémjelzi. A szerző alkotói figyelme a provokatív, avantgárd […]

 • Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae

  Feldolgozás alatt.

 • Darvasi László: A könnymutatványosok legendája

  Feldolgozás alatt.

 • Márton László: Testvériség

  Márton László történelmi témájú művei közül kiemelkedik a Testvériség regényciklus, amely a török hódoltság idejét a barokk kulturális emlékezetével összekapcsolva teszi prózafikció tárgyává. A mű […]