súgó
keresés

Pécsi Györgyi

(1958)

Kritikus, irodalomtörténész, szerkesztő, az MMA levelező tagja, az MMA Kiadó vezetője, a Kortárs folyóirat szerkesztője.

Fő kutatási területe a kortárs magyar, kiemelten a határon túli magyar költészet.

Fontosabb díjai: Kölcsey-díj (2002), József Attila-díj (2005).

Fontosabb könyvei: Tőzsér Árpád (monográfia, 1995); Kányádi Sándor (monográfia, 2003); Honvágy egy hazáért (tanulmányok, esszék, kritikák, 2019).

Kapcsolódó szócikk(ek)

 • Szávai Géza: Aletta bárkája

  Szávai Géza változatos életművének szinte minden darabját más merész szerkezeti, nyelvi, stílusbeli, műfaji változatosság jellemzi. A matematikai logikai-elmejátékra épülő monumentális Múlt évezred […]

 • Ferenczes István: Bacchatio Transsylvanica

  Kezdetektől a székelyföldi szülőföld, az anyanyelv, a kisebbségi sors, a hazavesztés és a szakralitást, szerelmet is átjáró pusztulásélmény a sarokpontja Ferenczes költészetének és szépírói […]

 • Kányádi Sándor: A bánatos királylány kútja

  A fiatal költő egy proletkultos (Virágzik a cseresznyefa, 1955) és egy bezúzott (Sirálytánc, 1957) verseskötet után úgy tudott távol maradni az átpolitizált irodalmi közélettől, hogy 1960-tól 1990-es […]

 • Kondor Béla: Boldogságtöredék

  Kondor Béla (1931–1972) negyvenéves, országosan ismert festő, grafikus, amikor első verseskötete, a Boldogságtöredék megjelenik, a második, a Jelet hagyni (1974) már halála után került kiadásra. Az […]

 • Szilágyi Domokos: Búcsú a trópusoktól

  Az Emeletek, avagy A láz enciklopédiája után két évre jelenik meg – annak mintegy gondolati és formai folytatásaként, betetőzéseként – a maga korában nagy visszhangot kiváltott, s azóta is sokak által[…]

 • Albert Gábor: Emelt fővel

  Albert Gábor hatvanas, hetvenes években írt, más-más kísérleti prózapoétika szerint épülő négy elbeszéléskötetét és két regényét szerény szakmai visszhang fogadta. A több rétegű kultúrából eredő […]

 • Kányádi Sándor: Fától fáig

  Az ötvenes években pályára lépőkhöz hasonlóan Kányádi esetében is kétszeri indulásról beszélünk. Első kötetét (Virágzik a cseresznyefa, 1955) a proletkult sematizmusa, az egyszerűsített Petőfi-modor […]

 • Kányádi Sándor: Felemás őszi versek

  Bár a rendszerváltozás után Kányádi költészetében az „örök emberi” kérdések kerülnek előtérbe, továbbra sem utasítja el a „közteherviselés” költői felelősségét. A társadalmi változás […]

 • Szilágyi Domokos: Felezőidő

  A lázadó, merészen formaváltó, kísérletező, gondolatilag új utakat kutató költő – életében utolsóként megjelenő – kötetében meglepő fordulattal visszatér a kötött formákhoz és a forma fegyelméhez. „A […]

 • Gyurkovics Tibor: Isten nem szerencsejátékos

  Az Isten nem szerencsejátékos a több műfajban alkotó (vers, regény, színpadi mű) Gyurkovics legsikeresebb műve. Népszerűvé vált az olvasók körében, a kritika is kedvezően fogadta, színpadi változata […]

 • Hász Róbert: A künde

  Míg a rendszerváltozás utáni évek történelmi regényei (Szilágyi István: Hollóidő; Darvasi László: A könnymutatványosok legendája; Márton László: Testvériség; Háy János: Dzsigerdilen) a három részre […]

 • Szilágyi Domokos: A láz enciklopédiája

  A romániai magyar líra hatvanas években lezajlott modernizációs fordulatát az első Forrás-nemzedék föllépéséhez, s részben A láz enciklopédiája megjelenéséhez köti az irodalomtörténet-írás. Szilágyi a[…]

 • Ferdinandy György: Nemezió González egyetemi tanár beszéde a Fekete-erdő állataihoz

  Ferdinandy az 1956 utáni nyugati emigráció elsőgenerációs írója. 1956-ban,  tizenkilenc évesen hagyta el az országot, Franciaországban folytatott egyetemi tanulmányokat, ott alapított családot […]

 • Lőrincz György: Pusztulás

  Tamási Áron, Szabó Dezső és Sütő András szépprózai örökségének folytatójaként kizárólag szülőföldje, a Székelyföld múltját és jelenét örökíti meg riportjaiban, elbeszéléseiben és regényeiben Lőrincz […]

 • Szilágyi Domokos: Sajtóértekezlet

  A Sajtóértekezlet az újabb darabok mellett Szilágyi Domokos korábbi öt saját és a Palocsay Zsigmond társszerzővel közösen megjelentetett Fagyöngy (1971) című kötetében szereplő Szilágyi-versek […]

 • Kányádi Sándor: Sörény és koponya

  A Ceauşescu-diktatúra legzordabb időszakában, a nyolcvanas évek Romániájában csak gyerekverseit adták ki Kányádinak, ezért az évtizedben írt költeményeit a debreceni kiadó jelentette meg. A könyv a […]

 • Ferenczes István: Székely apokalipszis

  A rendszerváltozások után Erdélyben is elindult a múltfeldolgozás, a kényszerű felejtés okozta hiátusok fölszámolása. Az 1989-es fordulatig versekben épülő életmű a cenzúra elmúltával nagy erejű […]

 • Szávai Géza: Székely Jeruzsálem

  „Erdély legendásan toleráns földjén több nemzet él sok évszázada egymás mellett. A 16. század végén a zsidók hitére tért át egy magyar közösség. Vérségileg semmi közük nem volt a zsidókhoz. Lelki […]

 • Ferdinandy György: Szerecsenségem története

  Az összesen hat – alcíme szerint – elbeszélést tartalmazó ~ az akkortájt Puerto Ricóban élő ötvenhatos emigráns író első Magyarországon megjelent könyve. De nem tekinthető reprezentatív […]

 • Kányádi Sándor: Szürkület

  Magyarországon a hetvenes években élénkül meg a nemzeti kisebbségben élő magyarság iránti figyelem. Az utódállamok a kisebbségek radikális beolvasztására törekedtek, a magyarországi pártállami […]

 • Szilágyi Domokos: Tengerparti lakodalom

  A Tengerparti lakodalom című, poétikailag is és világszemléletileg is igen heterogén posztumusz kötetet a kései barát, Csiki László állította össze. A kötet nyitóverse, a Játékok I-II.  – Kosztolányit[…]

 • Csiki László: Titkos fegyverek

  Az 1984-től Magyarországon élő Csiki László, vallomása szerint, „megszenvedett józansággal” költőként, próza-, dráma- és esszéíróként is mindvégig Erdélyről akart írni. Regényeire azonban nem kevésbé […]

 • Kristof, Agota: Trilógia

  Kristóf Ágota 1956-ban hagyta el Magyarországot, majd Svájc francia nyelvű részén élt. Franciául írt regényei Agota Kristof névvel Párizsban jelentek meg. Legnagyobb sikere A nagy füzet (Le grand […]

 • Ferenczes István: Zazpi

  Az 1989-es romániai fordulatot követő évek változatlan nemzetiségi elnyomása felerősíti a költő kisebbségi sorsot fölpanaszló közéleti líráját, s az évek során e témakörben megjelenő verseit […]

 • Albert Gábor: Zsákutcák hősei

  Albert Gábornak az 1986-os írószövetségi közgyűlésen a kádári diktatúrát élesen bíráló fölszólalása miatt az évtizedben a rendszerváltozásig nem jelenhettek meg könyvei. A nyolcvanas években az író […]