súgó
keresés

Műfaj ∙ esszé

 • Vas István: Az ismeretlen isten

  Az inkább költőként, emlékezések írójaként, műfordítóként számon tartott Vas István az értekező műfajokban is jelentőset alkotott, joggal sorolható akár a két háború közt jelentkező nagy esszéisták […]

 • Kertész Imre: A végső kocsma

  Kertész prózaírásában A végső kocsma a pálya utolsó periódusban kiteljesedett azon műformái körébe tartozik, amelyek egy fiktív történet elbeszélése helyett a világ- és önértelmezés igényével íródott,[…]

 • Ágh István: Fénylő Parnasszus

  A szerző „hittevésnek” nevezte a könyvét, és azzal ajánlotta, hogy érzelmei, tapasztalatai, következtetései személyessége mellett tárgyilagosságra törekedett. Így igyekezett hű maradni a magyar […]

 • Csoóri Sándor: A félig bevallott élet

  Csoóri Sándor esszégyűjteménye a műfaj hosszabb, összetettebb, illetve rövidebb terjedelmű, koncentráltabb, akár aforizmatömörségű változatait fogja egybe. A páréves időintervallumban keletkezett […]

 • Csoóri Sándor: Nomád napló

  Csoóri Sándor esszéírása az 1960-as, ’70-es évekre bontakozott ki. A költő és a majompofa (1966), a Faltól falig (1969) és az Utazás félálomban (1974) című kötetek első összegzését a Nomád napló […]

 • Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat

  Sütő András a nevelési regény hagyományára építi nagyfokú epikai és szemléleti összetettségű esszéregényét. Felemlíti Rousseau Émile című nevelési regényét mint előképet, ám saját munkájában a műfaj […]

 • Illyés Gyula: Hajszálgyökerek

  A mű előhangja néhány bekezdés után egyértelművé teszi a biológiai fogalom szimbolikus értelmét. Eredetileg egy alig bővebb címváltozat: „A nemzeti érzés hajszálgyökerei”, még korábban „A közösségi […]

 • Ottlik Géza: Próza

  Ottlik életművének legtalányosabb darabja ez a könyv, amely nagyon különböző műfajú és státusú szövegeket fog egybe a műformát meghatározó cím alatt. A szöveg első mondatában e fogalomhoz a szerző […]

 • Hubay Miklós: Napló nélkülem

  Hubay Miklós nemcsak kiváló drámaíró, de jelentős esszéista is volt: esszéiben szívesen reflektált a dráma lehetőségeire és feladataira, másrészt azokat a gondolatokat, ötleteket is hasznosította, […]

 • Lator László: A megmaradt világ

  A költőként, műfordítóként, tanárként és szerkesztőként is jelentős életművet magáénak tudó Lator László 85. életévéhez közelítve írta meg első szépprózai művét, egy önéletrajzi esszéregényt, melyet ő[…]

 • Grendel Lajos: Elszigeteltség vagy egyetemesség

  Grendel Lajos számára a nyolcvanas évek végétől az esszé, a publicisztika, az interjú, a napló alkalmas formává vált, hogy az öntanúsítás mellett a kisebbségi sorskér­dések és az irodalom […]

 • Székely János: A valódi világ

  Székely János költői, prózaírói, drámaíró munkássága mellett figyelmet érdemel az esszéírói is. Az esszé az életmű szerves része, de a szépprózától elkülöníthető önálló műfaja, miközben éppúgy, vagy […]

 • Tornai József: Az emberiség görbe fája

  Tornai József Az emberiség görbe fája című könyve a szerző esszéírói munkásságának eszenciájaként értékelhető. Sűrítve és szemléletesen mutatkoznak meg benne mindazok az életre, művészetre vonatkozó […]

 • Cs. Szabó László: Római muzsika

  Cs. Szabó László talán legismertebb, sokak által legjobbnak tartott műve a Római muzsika. Különleges könyv, szinte párját ritkítja a magyar irodalomban. Nem esszé, nem tanulmány, nem napló, nem […]

 • Németh László: Sajkódi esték

  Ez az esszé- és tanulmánykötet 1961-ben két kiadásban, majd az életműsorozatban 1974-ben (lényegesen bővített változatként) jelent meg, s az író három meghatározóan fontos életelve jegyében épül fel. […]

 • Buda Ferenc: Évgyűrűk bilincsei

  Az Évgyűrűk bilincsei Buda Ferenc első prózakötete. Olyan alkotóé, akit a szélesebb olvasóközönség évtizedeken át szinte kizárólag költőként ismert. A kötet 1965 és 1987 között íródott, zömmel rövid […]

 • Márai Sándor: Napló 1984–1989

  A Napló a Márai-életmű egyik legmeghatározóbb alkotása. Évek, évtizedek során többféle kiadása volt, legelső naplója (Napló 1943–1944) még idehaza látott napvilágot 1945-ben. Az első kötet idején […]

 • Orbán Ottó: Honnan jön a költő?

  A Honnan jön a költő? a költő első irodalmi esszéket összegyűjtő kötete. Részben azt kapjuk tőle, amit ilyen könyvtől várunk: magyar és világirodalmi portrékat, irodalmi kérdések egyéni hangú […]

 • Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben

  Füst Milánt 1947-ben – Lukács György és Kornis Gyula pozitív bírálata nyomán – magántanárrá nevezték ki a Pázmány Péter Tudományegyetem (ma: ELTE) Esztétika Tanszékére, így elkezdhette később […]

 • Illés Endre: Krétarajzok

  A Krétarajzok első kiadása 1957-ben jelent meg ugyancsak a Magvetőnél. Azonos címmel, de lényegesen eltérő tartalommal láttak napvilágot ezek a kötetek. Nemcsak bővítés történt a második kiadásban – […]

 • Illyés Gyula: Kháron ladikján

  Aki kinyitja ezt a könyvet, először egy talán már ismerős verssel fog találkozni, amely az 1960-ban megjelent Új versek kötetben volt olvasható: „Kháron ladikja nem akkor indul velünk / midőn lezárul […]

 • Tandori Dezső: Tandori light – elérintés

  A hetvenes évek dereka jelentős magánkrízis Tandori életében, melyről félig rejtett információkat találhat az olvasó a művekben, ugyanakkor azonban nem „tematizálandó”. „Van az a híres-nevezetes […]

 • Pilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal

  A Beszélgetések Sheryl Suttonnal egy fiktív párbeszéd, amely azonban valós alappal bír. Pilinszky 1971-ben látta Párizsban a Robert Wilson rendezte színházi előadást, a Le regard du sord-t (’A süket […]

 • Pilinszky János: Szög és olaj

  A kötet, amely a Vigilia Könyvek sorozatában, Jelenits István gondozásában látott napvilágot, az 1958 és 1981 között, elsősorban az Új Ember katolikus hetilapban, a Vigilia, az Élet és Irodalom, a […]

 • Hamvas Béla: Scientia sacra

  „Hamvas a filozofáló ember típusaként a magyar gondolati prózában tölt be kivételes pozíciót, azon egyszerű oknál fogva is, hogy a magyar gondolati prózában és esszében ő egy sajátos foghíjon […]

 • Beney Zsuzsa: Szó és csend között

  Gazdag költői életműve mellett Beney Zsuzsa két regényt és számtalan esszét írt – főként József Attila, Pilinszky János és Radnóti Miklós lírájáról. Azok az esszék az irodalomtörténeti tanulmányok […]

 • Kós Károly: Hármaskönyv

  Újabb kori irodalmunkban aligha akad még egy könyv, amely érzékletesebben szemléltetné az ókori Terentianus közmondássá lett gondolatát: „habent sua fata libelli” – főleg, ha nem hagyjuk el, amivel a […]

 • Csengey Dénes: A kétségbeesés méltósága

  Csengey Dénes esszékötete az irodalomtörténet, az előadóművészet, a szociográfia, a történelemtudomány, illetve a személyes napló tárgyköréből meríti témáit. Könyvében foglalkozik a dalszerző Cseh […]

 • Markó Béla: Az erdélyi macska

  Markó Béla hetvenes évek elejei költői pályakezdése óta publikál recenziókat, kritikákat, irodalomtörténeti esszéket is. Ezekből válogat Az erdélyi macska című kötete. Írásai egyrészt elemezik, […]

 • Cs. Szabó László: Hunok Nyugaton

  Cs. Szabó László, a Nyugat esszéíró nemzedékének jelese, már amikor elhagyta Magyarországot (1948), híres író volt. Népszerűségét sokoldalúságának és tág látóhatárú érdeklődésének – írt esszét, […]

 • Jékely Zoltán: A Bárány Vére

  A kötet Jékely tanulmányait, esszéit, könyvkritikáit és publicisztikai írásait adja közre. Körülbelül négy évtized, vagyis a teljes életpálya termését, az 1930-as évektől az 1970-es évekig. […]

 • Nemes Nagy Ágnes: 64 hattyú

  A 64 hattyú Nemes Nagy Ágnes első, Tanulmányok alcímet viselő esszékötete, amelyet a szerző életében s azután is még számos másik követ: ilyen az 1982-es Metszetek. Esszék, tanulmányok, a Babitsról A […]

 • Kemsei István: A szederinda szeme

  Kemsei István nyarai nagy részét évtizedekig a Dunán evezve, a Duna mellett táborozva töltötte. Írt erről korábban is néhány versében és A szederinda szeme kötetbe is beépített Róka a fűzfán című […]

 • Szilágyi Ákos: A szépfejedelem

  A publicisztika jellemzően a jelennek szóló, aktuáis közéleti eseményekre reagáló rövid napi vagy hetilapokban megjelenő szöveg, mely épp ezért gyorsan avulónak számít, megőrzésre, újrakiadásra csak a[…]

 • Albert Gábor: Zsákutcák hősei

  Albert Gábornak az 1986-os írószövetségi közgyűlésen a kádári diktatúrát élesen bíráló fölszólalása miatt a rendszerváltozásig nem jelenhettek meg könyvei. A nyolcvanas években az író figyelme az […]