súgó
keresés

Nagy Gábor

(1972)

Irodalomtörténész, író, a Hitel folyóirat rovatvezetője, az MMA rendes tagja.

Fő kutatási területe az 1945 utáni magyar irodalom.

Fontosabb díjai: József Attila-díj (2013), Balassi Bálint-emlékkard (2019).

Fontosabb könyvei: „legyek versedben asszonánc”. Baka István költészete (Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001); Az értelmezésig és tovább (Felsőmagyarország Kiadó, 2009); Utassy József (MMA Kiadó, 2018).

Kapcsolódó szócikk(ek)

 • Baka István: Döbling

  Baka István számára a harmadik verseskötete hozta meg az elismertséget. Az első közléseivel 1969-ben (a Tiszatájban, Ilia Mihály bevezetőjével) jelentkező költő a kezdetektől egységes […]

 • Baka István: Farkasok órája

  A Farkasok órája Baka rendszerváltozást követő összegző válogatása, az Égtájak célkeresztjén (1990) után jelenik meg, de még a költő utolsó, súlyos betegséggel sújtott korszaka előtt. Ezek a […]

 • Nagy Gáspár: Tudom, nagy nyári délután lesz

  A rendszerváltozás időszakát követően a Tudom, nagy nyári délután lesz –a Mosolyelágazás (1993) és a Fölös ébrenlétem (1994) után – Nagy Gáspár harmadik kötete. Ezek arról tanúskodnak, hogy az […]

 • Nagy Gáspár: Sárfelirat

  Nagy Gáspár 2006 áprilisában kórházba került, ahol gyógyíthatatlan rákbetegséget diagnosztizáltak nála. A súlyos kór háromnegyed év alatt elvitte, 2007. január 3-án meghalt. Utolsó kötete, a […]

 • Utassy József: Kálvária-ének

  A Kálvária-ének különleges kötet Utassy József életművében. Első benyomás alapján legközelebbi rokona József Attila Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben című írása: az őrületet, annak epikus részleteit[…]

 • Utassy József: Szép napkeltő holnap

  A Szép napkeltő holnap Utassy József egyik legösszetettebb verseskötete. A költőre jellemző komor alaphangulatot itt-ott a remény és bizakodás derűsebb színei szövik át; ugyanakkor továbbra is a […]

 • Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma

  Baka István két utolsó, még életében megjelent kötete, a Sztyepan Pehotnij testamentuma és a November angyalához a halál árnyékában íródott. A súlyos betegség tudata, a halálközelség központi témája e[…]

 • Baka István: November angyalához

  Baka István halála előtt mintegy három hónappal, 1995 könyvhetére jelent meg a November angyalához. A költő ezután még összeállította Tájkép fohásszal (1996) címmel összegyűjtött versei kötetét, amely[…]

 • Kiss Benedek: Szemem parazsa mellett

  A Kilencek költőcsoport Elérhetetlen föld (1969) című antológiájával induló Kiss Benedek a korabeli kritikák szerint is a csoport egyik jellegadó költője. A Kilencek alkotómódszerét Görömbei András […]

 • Kiss Benedek: Nyáresti delírium

  A Nyáresti delírium, miközben egyenes folytatása a költő eddig kiérlelt poétikájának, hangulatában, életszemléletében új színt hoz Kiss Benedek költészetében. Pontosan foglalja ezt össze a cím is: „a […]

 • Kiss Benedek: Szomorún és boldogan

  Kiss Benedek (a gyerekkönyveket nem számítva) tizedik verseskötete az ezredforduló utáni fél évtized verseit tartalmazza. Ekkoriban éri el a költő a hatvanadik életévét, s a kötetben erősen érződik az[…]

 • Baka István: Beavatások

  A Beavatások Baka István kisregényeit gyűjti egybe. A korábbi kötetekben (Szekszárdi mise, 1984; A kisfiú és a vámpírok, 1988) megjelent prózai írások az Én, Thészeusz című új kisregénnyel egészültek […]

 • Lackfi János: Hófogók

  Lackfi János még csak huszonegy éves, amikor megjelenik első verseskötete (Magam, 1992). Itt és következő köteteiben (Hosszú öltésekkel, 1995; Illesztékek, 1998) az újholdasokra emlékeztető tárgyias, […]

 • Nagy Gáspár: Halántékdob

  Nagy Gáspár első verseskötete (Koronatűz, 1975) tehetséges költőt ígért, ám ekkor még erősebb a költői hagyományvilág – elsősorban Jékely Zoltán, Nagy László – megkötő, mint felszabadító ereje. Téma- […]

 • Nagy Gáspár: Kibiztosított beszéd

  A Halántékdobban kibontakozó Nagy Gáspár-i poétika a következő két kötetben tovább gazdagodik. A Földi pörök (1982) a neoavantgárd eszközök még tudatosabb beépítéséről tanúskodik. „Játékból és […]

 • Bella István: Az arcom visszakérem

  Az 1966-ban, Szaggatott világ című kötetével induló fiatal költő líráját a látomásos-metaforikus Nagy László-i, Juhász Ferenc-i minta határozta meg, s viszonylag hosszú időbe telt, míg kialakította […]

 • Utassy József: Hol ifjúságom tűnt el

  Utassy József 13. verseskötete 1992-ben jelent meg, de – a költő pályáját végigkísérő kötetszervező módszerből következően – tartalmaz nem kevés olyan verset, amely korábbi kötetekben jelent meg […]

 • Bella István: Szeretkezéseink

  Bella István az 1991-es Arccal a földnek című kötete után csak 1998-ban jelentkezett új verseket összegyűjtő kötettel. Eközben két különleges válogatást jelentetett meg: a Testamentomot (1992), mely […]

 • László Noémi: föld

  László Noémi a kilencvenes évtizedben indult →Előretolt Helyőrség erdélyi írónemzedék tagja. A kolozsvári Helikon mellékletében, a Serény Múmiában szerveződő nemzedék – többek között Sántha Attila, […]

 • Molnár Vilmos: Az ördög megint Csíkban

  Az 1962-es születésű Molnár Vilmos félreismerhetetlenül egyedi hangú képviselője a magyar kisprózának. Már első kötete (Levél Szingapúrból, 1993) tartalmazza mindazokat a műfajváltozatokat, […]